ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ

นำแบบเข้าสู่กระบวนการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

นำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต

นำไปอบตามมาตรฐาน IPPC

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รางวัล

เราใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Canon Green Activity Certificate

Canon Top Cost Reduction 2012

Thai Carbon 4th Vendor Conference

Thai Royal Police Honor Plaques